Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

Ustawa ta określa nieuczciwe praktyki rynkowe oraz zasady przeciwdziałania im w interesie konsumentów oraz szerzej w interesie publicznym. Przepisy te mają bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia zwykłego konsumenta, który jest przez nie chroniony. Ustawa zawiera katalog nieuczciwych praktyk rynkowych, określonych jako zakazane. Są wśród nich wymienione praktyki takie jak: wprowadzanie Klienta (konsumenta) w błąd przez przedsiębiorcę, poprzez jego działania bądź zaniechania także w zakresie nieuczciwej reklamy.

Ustawa operuje pojęciami: kryptoreklama, reklama przynęta, reklama przynęta i zamiana, nierzetelna reklama, reklama porównawcza.

W ustawie znajdują się równiej przepisy zakazujące sprzedaży konsorcyjnej tzn w ramach tzw. systemów argentyńskich. Dzięki przepisom tej ustawy dowiecie się jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna przedsiębiorców naruszających jej uregulowania. Przedsiębiorca może być zobowiązany do: zaniechania praktyki, usunięcia jej skutków, złożenia odpowiedniego oświadczenia, naprawienia wyrządzonej szkody, zapłaty określonej kwoty na cel społeczny. Nieuczciwy biznesmen może być też ukarany grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.

Jako przykład łamania ustawy możemy podać prowadzoną przez nas reklamację, gdzie naszym zdaniem Polski Bus stosuje nieuczciwą praktykę niezgodnie z rzeczywistością podając w rozkładzie jazdy wcześniejsze niż rzeczywiste godziny przyjazdów, szczegóły sprawy tutaj - reklamacja  

Jeśli ta informacja jest dla Ciebie przydatna - podziel się nią z innymi !
[ x ] Zobacz o co chodzi
X